top of page

Samen

We werken tijdens de sessies werkelijk samen. De therapie is een onderzoek dat we oppakken waarbij in het begin de leiding meer bij de therapeut ligt maar waarin we zullen merken dat jullie de leiding gedurende de sessies steeds meer over gaan nemen. 

In de sessies speelt gehechtheid een belangrijke rol. Het gaat over contact maken en verbinding aangaan. Gehechtheidsbehoeftes zijn universeel en gaan over het feit dat we gezien willen worden als mens, het gevoel willen hebben dat "we de moeite waard zijn". Het gaat over het uitspreken van behoeftes en verlangens, deze van elkaar te horen, te kunnen plaatsen en op te kunnen acteren. 

In Vrijheid

Nieuwsgierigheid naar elkaar is van essentieel belang. Veiligheid en vertrouwen zijn daarbij de basisvoorwaarden. We onderzoeken elkaars behoeftes en patronen en zoeken naar wegen om er voor elkaar te zijn, zonder afhankelijk van elkaar te worden. Het gaat erom dat ieder op eigen benen staat en vanuit die positie in de relatie staat, zich bewust wordt van zijn of haar eigen patronen en hier verantwoordelijkheid voor neemt. 

In het kader van vrijheid kan het voorkomen dat we afwijken van de traditionele vorm van EFT en gebruikmaken van andere modellen waarin ik geschoold ben zoals opstellingenwerk, de systemische benadering, energetisch werken of ervaringsgerichtheid. 

Mijn 

Benadering

bottom of page